Aplikujesz na stanowisko:

ASYSTENT/KA SERWISU.

podaj w formularzu poniżej niezbędne dane i załącz wymagane dokumenty (w formacie pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wybierając „Aplikuj” potwierdzasz zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?

  • Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w procesie rekrutacji jest - Frank Cars sp. z o.o. sp. k., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa, www.bmw-frankcars.pl. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Danych Osobowych pod adresem #IODO#.

Jaki jest cel i podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych?

  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
  • Jeśli zdecydujesz się nam przesłać swoje CV, może ono zawierać dodatkowe informacje (wizerunek, zainteresowania, inne dodatkowe dane osobowe), co do których nie masz prawnego obowiązku ich podania. W takiej sytuacji zawsze podanie tych danych jest dobrowolne, odbywa się z Twojej inicjatywy i wymaga Twojej wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Nie masz obowiązku przekazania nam dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa i Twoja zgoda udzielana jest przez Ciebie dobrowolnie.
  • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w przesłanym CV także w celu możliwości dochodzenia przez Strony roszczeń związanych z prowadzoną przez nas rekrutacją. W tym przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  • Jeżeli udzielisz nam oddzielnej i dobrowolnej, dodatkowej zgody, Twoje dane mogą być przetwarzane również w stosunku do przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

  • Będziemy dokładać najwyższej staranności by odpowiednio chronić Twoje dane osobowe, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym w szczególności zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych i ich integralności.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, do czasu jej zamknięcia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Jeśli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane zostaną usunięte po 24 miesiącach.

Jakie są Twoje prawa?

  • Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania. W każdym momencie możesz modyfikować i aktualizować swoje dane, przenosić dane.
  • Masz prawo do wycofania udzielonych przez Ciebie zgód w każdym czasie.
  • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).