121212

ZMIANY PODATKOWE.

Ostatnia szansa na pełne odliczenie kosztów samochodu.
a[href|target],strong,b,br,p,hr

Szanowni Państwo,Pod koniec sierpnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych, związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych.


Projekt dotyczy zmian w zakresie kosztów nabycia samochodów osobowych oraz kosztów ich eksploatacji.


Oto podstawowe założenia projektu:


- Zmiany obowiązywać mają od 1 stycznia 2019 roku.


- Koszt samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo, pozostanie bez zmian, nadal będzie to 100% wydatków eksploatacyjnych m.in. paliwo.


- W przypadku aut osobowych, które użytkowane są zarówno firmowo jak i prywatnie, kosztem będzie 50% wydatków eksploatacyjnych m.in. serwis, naprawy, paliwo.


- Limit amortyzacji będzie wynosił 150 000,00 zł w przypadku nabycia pojazdu.


- Limit 150 000,00 zł dotyczyć będzie również leasingu operacyjnego pojazdów osobowych, na którego obecnie brak jakiegokolwiek limitu.


- Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 50% zaliczenia w koszty, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli w racie leasingu zostaną zawarte opłaty eksploatacyjne, wówczas ta część raty będzie objęta limitem 50%, natomiast sam koszt finansowania już nie.


Uważać należy na przepisy przejściowe, ponieważ zgodnie z  art. 13 projektu, do umów leasingu, najmu, dzierżawy dotyczących samochodu osobowego zawartych przed
1 stycznia 2019 r. zasadniczo będzie można stosować dotychczasowe zasady podatkowe, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów postanowiło jednak wprowadzić pewne ograniczenie i w art. 13 ust.3 projektu zapisano, że w razie zmiany umowy lub podpisania nowej, w okresie od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw do dnia jej wejścia w życie tj. do 01.01.2019 r. opłaty leasingowe można rozliczyć na starych zasadach jedynie do końca 2018 r.


Warto zaznaczyć, iż przy leasingu lub najmie auta do ceny 134 529, 000 zł netto, nic się nie zmienia. Każdy, kto zamierza wziąć w leasing lub najem auto, które nie przekroczy wyżej wymienionej kwoty, nie musi obawiać się nowych przepisów. Jeśli koszt samochodu nie będzie wyższy, wówczas cały czynsz inicjalny oraz raty będą jak dotychczas w całości kosztem uzyskania przychodu.


Należy zaznaczyć, że zaproponowane przez rząd zmiany w podatkach, są na etapie projektu, a ich uchwalenie nie jest jeszcze przesądzone. Pewne jest natomiast to, że ustawa musi zostać uchwalona oraz ogłoszona najpóźniej do końca listopada bieżącego roku, aby nowe przepisy mogły obowiązywać już na początku 2019 roku.


 ŹródłoWięcej szczegółowy mogą się Państwo dowiedzieć od naszych Dodardców ds. Sprzedaży.


Tel.: +48 343 99 16 81Dealer BMW Frank-Cars Częstochowa

Aktualności.